Lovački savez Karlovačke županije

Lovački savez Karlovačke županije

Vi ste ovdje: Naslovna
OSPOSOBLJAVANJE LOVNIKA

IMG 8378_2IMG 8365IMG 8368IMG 8369
Lovci lova?kog saveza Karlova?ke upanije, njih 53 ju?er i danas osposobljavaju se u Podgari?u za dunost lovnika sukladno Zakonu o lovstvu.
Tijekom dvodnevnog osposobljavanja, predavanja su odrali predstavnici dravnog inspektorata, MUP-a i sveu?ilini profesori.
Za sve lovoovlatenike koji nisu bili u prilici poslati kandidate na osposobljavanje  u ovom terminu osigurali smo termin u mjesecu oujku 2020. godine. Vie informacija u tajnitvu saveza.

 

 
NASTAVAK PREVENTIVNOG PROJEKTA "SIGURAN LOV"
DSC 0010_1U nastavku provo?enja preventivnog projekta Siguran lov dana 3. listopada u Policijskoj upravi karlova?koj odran je radni sastanak predstavnika policije koje je predvodio zamjenik na?elnika Policijske uprave karlova?ke Josip Roha?ek, predstavnika Lova?kog saveza karlova?ke upanije predvo?enih predsjednikom Vinkom Pavli?em i predstavnika Uprave uma Karlovac i Uprave uma Ogulin.
 
Na radnom sastanku raspravljalo se o svim mjerama sigurnosti koje je potrebno poduzeti u nadolaze?oj lovnoj sezoni, prvenstveno u pogledu sigurnog i pravilnog rukovanja vatrenim orujem, kao i svim drugim sigurnosnim mjerama. Predstavnici Lova?kog saveza karlova?ke upanije upu?eni su i u mjere samozatite u lovu te pozvani na suradnju u pogledu urne razmjene informacija o svim aktivnostima i doga?ajima u lovitu  s nadlenom policijskom postajom.
 
Tako?er, raspravljalo se i o problematici naleta vozila na divlja? kojih je u prvih devet mjeseci ove godine evidentirano 286, od ?ega najvie na podru?ju Policijske postaje Duga Resa, gdje je evidentirano 90 naleta vozila na divlja?.
 
U pogledu primjene odredbi izmjena i dopuna Zakona o posjedovanju i nabavi oruja gra?ana, zaklju?ak je da je postupak puno pojednostavljen, to olakava bru nabavu lova?kog oruja.
 
Dosadanja suradnja izme?u svih sudionika sastanka ocjenjena je jako dobrom sa prijedlogom da se sastanak organizira i po zavretku lovne sezone.
 


 

IMG 8341_1IMG 8349IMG 8350IMG-20190723-WA0002 1IMG-20190723-WA0003 1

Lova?ki savez Karlova?ke upanije i doma?in Lova?ko drutvo Fazan Banski Kova?evac uz potporu mjesnog odbora Kablar organizirali su 24. prvenstvo LSK u lovnom streljatvu. Radi se o manifestaciji koju je Lova?ko drutvo Fazan Banski Kova?evac prijavilo kao projekt  kojeg je Grad Karlovac podrao na ovogodinjem natje?aju KAkvart. Sredstva dobivena u sklopu projekta KAkvart, uloili smo u opremu strelita, u mainu za izbacivanje lete?ih meta, u ostalu opremu i nagrade izjavio je Denis Karas predsjednik drutva doma?ina.

    Na natjecanju je sudjelovalo 19 ekipa lova?kih drutava iz cijele Karlova?ke upanije.

Predsjednik Lova?kog saveza Karlova?ke upanije Vinko Pavli? istaknuo je da se lovci natje?u u tri discipline, a od jeseni dobit ?e i ?etvrtu, siluetu vepra u pokretu.

Ispred Karlova?ke upanije otvorenju prvenstva nazo?io je eljko Fanjak pro?elnik ureda za gospodarstvo, a u ime Grada Karlovca prisustvovala je  zamjenica gradona?elnika Andreja Navijali?.

Rezultati:

1. mjesto ekipno: LD Srnjak Netreti?

2. mjesto ekipno: LD Druac Bosiljevo

3. mjesto ekipno: LD Dragani?i Dragani?i

 
1. mjesto pojedina?no: Filip Grdia

2. mjesto pojedina?no: Dario Topalovi?

3. mjesto pojedina?no: Denis Karas


Fair play : Marko Trop?i?

 
IMG 5340_1IMG 5447_1IMG 5338_1IMG 5343_1
Jednoglasnom odlukom svih 55 prisutnih zastupnika Skuptine,
predsjednik Lova?kog saveza Karlova?ke upanije Vinko Pavli? ostaje na dunosti predsjednika slijede?e ?etiri godine. Odluka je to zastupnika ?lanica LSK doneena  na redovnoj izborno-izvjetajnoj Skuptini Lova?kog saveza Karlova?ke upanije, koja je odrana dana 24.05.2019.u restoranu Gradina u Josipdolu.


 
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>

Obavijesti

O savezu

Lova?ki savez Karlova?ke upanije

Adresa:
I. Maurani?a 11 - P.P. 8
47000 Karlovac
[ pogledaj kartu ]


Radno vrijeme:
ponedjeljak : 7 - 15h
utorak : 7 - 15h
srijeda : 12 - 20h
?etvrtak : 7 - 15h
petak : 7 - 15h

Mati?ni br. 1082426
OIB: 27553966655
Tel./Fax: 047-615-008
Mobitel: 099 2572 515
Email: ls.karlovacke@hls.t-com.hr
IBAN: HR9824000081190008940