Ispis

IMG 8341_1IMG 8349IMG 8350IMG-20190723-WA0002 1IMG-20190723-WA0003 1

Lova?ki savez Karlova?ke upanije i doma?in Lova?ko drutvo Fazan Banski Kova?evac uz potporu mjesnog odbora Kablar organizirali su 24. prvenstvo LSK u lovnom streljatvu. Radi se o manifestaciji koju je Lova?ko drutvo Fazan Banski Kova?evac prijavilo kao projekt  kojeg je Grad Karlovac podrao na ovogodinjem natje?aju KAkvart. Sredstva dobivena u sklopu projekta KAkvart, uloili smo u opremu strelita, u mainu za izbacivanje lete?ih meta, u ostalu opremu i nagrade izjavio je Denis Karas predsjednik drutva doma?ina.

    Na natjecanju je sudjelovalo 19 ekipa lova?kih drutava iz cijele Karlova?ke upanije.

Predsjednik Lova?kog saveza Karlova?ke upanije Vinko Pavli? istaknuo je da se lovci natje?u u tri discipline, a od jeseni dobit ?e i ?etvrtu, siluetu vepra u pokretu.

Ispred Karlova?ke upanije otvorenju prvenstva nazo?io je eljko Fanjak pro?elnik ureda za gospodarstvo, a u ime Grada Karlovca prisustvovala je  zamjenica gradona?elnika Andreja Navijali?.

Rezultati:

1. mjesto ekipno: LD Srnjak Netreti?

2. mjesto ekipno: LD Druac Bosiljevo

3. mjesto ekipno: LD Dragani?i Dragani?i

 
1. mjesto pojedina?no: Filip Grdia

2. mjesto pojedina?no: Dario Topalovi?

3. mjesto pojedina?no: Denis Karas


Fair play : Marko Trop?i?