NASTAVAK PREVENTIVNOG PROJEKTA "SIGURAN LOV" Ispis
DSC 0010_1U nastavku provo?enja preventivnog projekta Siguran lov dana 3. listopada u Policijskoj upravi karlova?koj odran je radni sastanak predstavnika policije koje je predvodio zamjenik na?elnika Policijske uprave karlova?ke Josip Roha?ek, predstavnika Lova?kog saveza karlova?ke upanije predvo?enih predsjednikom Vinkom Pavli?em i predstavnika Uprave uma Karlovac i Uprave uma Ogulin.
 
Na radnom sastanku raspravljalo se o svim mjerama sigurnosti koje je potrebno poduzeti u nadolaze?oj lovnoj sezoni, prvenstveno u pogledu sigurnog i pravilnog rukovanja vatrenim orujem, kao i svim drugim sigurnosnim mjerama. Predstavnici Lova?kog saveza karlova?ke upanije upu?eni su i u mjere samozatite u lovu te pozvani na suradnju u pogledu urne razmjene informacija o svim aktivnostima i doga?ajima u lovitu  s nadlenom policijskom postajom.
 
Tako?er, raspravljalo se i o problematici naleta vozila na divlja? kojih je u prvih devet mjeseci ove godine evidentirano 286, od ?ega najvie na podru?ju Policijske postaje Duga Resa, gdje je evidentirano 90 naleta vozila na divlja?.
 
U pogledu primjene odredbi izmjena i dopuna Zakona o posjedovanju i nabavi oruja gra?ana, zaklju?ak je da je postupak puno pojednostavljen, to olakava bru nabavu lova?kog oruja.
 
Dosadanja suradnja izme?u svih sudionika sastanka ocjenjena je jako dobrom sa prijedlogom da se sastanak organizira i po zavretku lovne sezone.