KALENDAR LOVNOG STRELJAŠTVA ZA 2018. Ispis
Na sastanku povjerenstva za lovno streljaštvo usvojen je kalendar za 2018 godinu.

LD FAZAN OZALJ 20.05.2018.
LD KUNA VIVODINA 27.05.2018.
LD FAZAN BANSKI KOVAČEVAC 03.06.2018.
LD BREZETINAC BUKOVLJE 10.06.2018.
LD GENERASLKI STOL 17.06.2018.
LD BELAJ BARILOVIĆ 24.06.2018.
LD SRNJAK NETRETIĆ 01.07.2018.
LU DUBOVAC KARLOVAC 08.07.2018.
LD DRUŽAC BOSILJEVO 22.07.2018.
LD SRNJAK RIBNIK 29.07.2018.
LD DRAGANIĆI DRAGANIĆI 05.08.2018.
LD FAZAN BANSKI KOVAČEVAC 25.08.2018.

PRVENSTVO LSKŽ U LOVNOM STRELJAŠTVU BITI ĆE 15.07.2018. U OZLJU
DOMAĆIN : LD FAZAN OZALJ