Lovački savez Karlovačke županije

Lovački savez Karlovačke županije

Vi ste ovdje: Naslovna O Lova?kom savezu ?lanice saveza Lovni ured Karlovac
Lovni ured Karlovac Ispis E-mail

voditelj: Damir Res

  Lovita  Ha
 1. LU "Karlovac" Karlovac    IV/114 Karlovac 6149 
 2. LD "Vepar" Krnjak  IV/119 Krnjak
6785 
 3. LD "Brusnik" Brusnik IV/108 Brusnik 1614 
 4. LD "Srnjak" Vukmani? IV/117 Tuilovi?
5903 
 5. LD "Dragani?i" Dragani?i IV/107 Dragani?
2112 
 6. LD "Dubovac" Dubovac IV/110 Dubovac 5239 
 7. LD "Fazan" Banski Kova?evac IV/116 Banski Kova?evac
6445 
 8. LD "Fazan" Tukani IV/109 Pokuplje
2780 
 9. LD "Re?ica" Re?ica IV/112 Re?ica
3568 
 10. LD "Zec" iljavi? IV/113 iljavi? 1890 
 11. LD "Orlovac" Karlovac IV/111 Orlovac
2018 
 12. LD "Lisica" Skakavac IV/115 Skakavac 5757 
 13. LD "ljuka" Lasinja IV/152 Vojni? 7896 
 14. LD "Fazan" Vojni?     
 15. LU "Kuna" Karlovac    
 16. LD "Vepar" Vojni?    
 17. LD "Sv. Hubert" Karlovac    
 18. U HRVI "Hrvatski sokol" Karlovac-Zagreb IV/118 Skrad
3611 
 

O savezu

Lova?ki savez Karlova?ke upanije

Adresa:
I. Maurani?a 11 - P.P. 8
47000 Karlovac
[ pogledaj kartu ]


Radno vrijeme:
ponedjeljak : 7 - 15h
utorak : 7 - 15h
srijeda : 12 - 20h
?etvrtak : 7 - 15h
petak : 7 - 15h

Mati?ni br. 1082426
OIB: 27553966655
Tel./Fax: 047-615-008
Mobitel: 099 2572 515
Email: ls.karlovacke@hls.t-com.hr
IBAN: HR9824000081190008940