Lovni ured Karlovac Ispis

voditelj: Damir Res

  Lovišta  Ha
 1. LU "Karlovac" Karlovac    IV/114 Karlovac 6149 
 2. LD "Vepar" Krnjak  IV/119 Krnjak
6785 
 3. LD "Brusnik" Brusnik IV/108 Brusnik 1614 
 4. LD "Srnjak" Vukmanić IV/117 Tušilović
5903 
 5. LD "Draganići" Draganići IV/107 Draganić
2112 
 6. LD "Dubovac" Dubovac IV/110 Dubovac 5239 
 7. LD "Fazan" Banski Kovačevac IV/116 Banski Kovačevac
6445 
 8. LD "Fazan" Tuškani IV/109 Pokuplje
2780 
 9. LD "Rečica" Rečica IV/112 Rečica
3568 
 10. LD "Zec" Šišljavić IV/113 Šišljavić 1890 
 11. LD "Orlovac" Karlovac IV/111 Orlovac
2018 
 12. LD "Lisica" Skakavac IV/115 Skakavac 5757 
 13. LD "Šljuka" Lasinja IV/152 Vojnić 7896 
 14. LD "Fazan" Vojnić     
 15. LU "Kuna" Karlovac    
 16. LD "Vepar" Vojnić    
 17. LD "Sv. Hubert" Karlovac    
 18. U HRVI "Hrvatski sokol" Karlovac-Zagreb IV/118 Skrad
3611