Lovni ured Ogulin Ispis
   LovištaHa
1.  LD "Srnjak" Tounj IV/132 Međuvođe 5500
IV/133 Zalije 5650 
2. LD "Kuna" Drežnica IV/135 Drežnica 4550
IV/9 Mala Javornica 5199 
3. LD "Vepar" Josipdol IV/1 Babina Gora 4238
IV/136 Trojvrh 3850 
4. LD "Kuna" Saborsko IV/23 Krivi Javor 2730
5. LD "Klek" Ogulin IV/5 Klek 6370
IV/6 Krpel 4531 
6. LD "Srnjak" Zagorje Ogulinsko IV/134 Veljun 3431
7. U.O. Gradina Josipdol  IV/304 Hum  1399
8. LU "Jelen" Mala Kapela IV/7 Mala Kapela 7684
9. LD "Vepar" Ogulin
10. Bartol d.o.o. Ogulin IV/3 Bukovača 7432
11. V- Grupa d.o.o.  IV/11 Velika Kapela
12. GAMA LOV d.o.o. IV/17 Crni Vrh 12500
IV/118 Debeli vrh 8050