Lovni ured Ozalj Ispis
  Lovišta Ha 
1.  LD "Kuna" Vivodina IV/105 Vivodina
2823 
2. LD "Jazavac" Jaškovo-Sv.Hrašće IV/102 Jaškovo 4892 
3.  LD "Trčka" Žakanje IV/104 Žakanje 3959 
4.  LD "Srnjak" Ribnik IV/103 Ribnik
4684
5.  LD "Lisica" Radatović IV/151 Radatović 3928
6.  LD "Zec" Vrhovac IV/106 Vrhovac  2237
7.  LD "Fazan" Ozalj IV/101 Ozalj
4511