Lovni ured Slunj Ispis
  Lovišta  Ha
1. LD "Korana" Slunj  IV/141 Slunj 6663
2.  LD "Golub" Drežnik Grad IV/147 Nova Kršlja 3534
    IV/149 Drežnik Grad
3698 
3. LD "Kuna" Cetingrad IV/143 Batnoga
6002 
    IV/144 Cetingrad
5783 
4. LD "Medvjed" Rakovica IV/145 Mašvina 5293 
    IV/146 Rakovica
3650 
    IV/148 Grabovac
3818 
    IV/2 Bršljenovica 9162 
5. LD "Trčka" Cvitović IV/138 Blagaj 3346 
    IV/139 Glina 5095 
    IV/140 Cvitović
6618 
6. LD "Sokol" Slunj IV/142 Primišlje 7354