Ispis
Obavijetavamo ?lanove lova?kog saveza Karlova?ke upanije da u ordinaciji medicine rada dr. Gordane Trkulja mogu ostvariti popust u iznosu od 10 % na cijenu lije?ni?kog pregleda za dranje i noenje oruja, temeljem ugovora sklopljenog dana 30.01.2014. Na pregled treba ponijeti lova?ku iskaznicu.