DODJELA DIPLOMA I UVJERENJA Ispis
Obaviještavamo kandidate koji su položili lovački ispit  u siječnju 2016. godine da mogu podići diplome  i uvjerenja  u srijedu 24.02.2016. u vremenu  od 14 do 18 h u prostorijama lovačkog saveza Karlovačke županije ili naknadno radnim danom u uredovno vrijeme.