DODJELA DIPLOMA I UVJERENJA Ispis
Obaviještavaju se kandidati koji su položili lovački i lovočuvarski ispit da uvjerenja i diplome mogu podići u tajništvu saveza