KALENDAR LOVNOG STRELJAŠTVA Ispis
Na sastanku održanom 05.04.2017. usvojen je kalendar lovnog streljaštva  u organizaciji članica LSKŽ.

                

1.            LD „Družac“ Bosiljevo                 30.04.2017.         

2.            LD „Fazan“ Ozalj                           21.05.2017.         

3.            LD „Kuna“ Vivodina                     28.05.2017.         

4.            LD „Fazan“ Banski Kovačevac     04.06. 2017.       

5.            LD „Brezetinac“ Bukovlje             11.06.2017.        

6.            LD „Generalski Stol“ Gen. Stol   18.06.2017.        

7.            LD „Belaj“ Barilović                      25.06. 2017.        

8.            LD „Srnjak“ Netretić                    02.07.2017.         

9.            LD „Dubovac“ Karlovac             09.07.2017.         

10.          LD „Srnjak“ Ribnik                        30.07.2017.         

11.          LD „Draganići“ Draganići               06.08.2017.        

12.          LD „Fazan“ Banski Kovačevac     26.08.2017.        

 

Prvenstvo LSKŽ u lovnom streljaštvu održati će se 03.09.2017.

Domaćin LD „Družac“ Bosiljevo