KALENDAR LOVNOG STRELJAŠTVA 2019 Ispis
                Kalendar lovnog streljaštva LSKŽ za 2019. godinu

 

1.            LD „Fazan“ Ozalj                           19.05.2019.         

2.            LD „Kuna“ Vivodina                     26.05.2019.         

3.            LD „Fazan“ Banski Kovačevac     02.06. 2019.       

4.            LD „Brezetinac“ Bukovlje             09.06.2019.        

5.            LD „Generalski Stol“ Gen. Stol   16.06.2019.                       

6.            LD „Srnjak“ Netretić                    30.06.2019.         

7.            LU „Dubovac“ Karlovac             07.07.2019.

8.            LD „Družac“ Bosiljevo                 14.07.2019.         

9.            LD „Srnjak“ Ribnik                        28.07.2019.         

10.          LD „Draganići“ Draganići               04.08.2019.        

11.       LD „Gaj“ Zvečaj                              11.08.2019.

12.          LD „Fazan“ Banski Kovačevac     07.09.2019.        

 

Prvenstvo LSKŽ u lovnom streljaštvu održati će se 21.07.2019.

Domaćin LD „Fazan“ Banski Kovačevac